çırak ve öğrenciler için ssk primi hesaplama

Çırak ve öğrenciler için ssk primi hesaplama nasıl yapılacaktır. 2015 çırakların sgk primi ve sigorta primi miktarları nedir ?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.
Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları;
1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı : 29,53 TL
Aylık kazanç tutarı : 888,90 TL
esas alınarak primler hazırlanacaktır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir